SOPRANO XL je unikátny prístroj, ktorý využíva prevratnú technológiu vlnov ej dĺžky 810 nm. Je určený na bezpečné a trvalé odstránenie nežiadúceho ochlpenia na tvári a celom tele. Po užitá energia laserová lúča je cielene vychytávaná melanínom, t. j. pigmentom, ktorý vytvára sfarbenie vla su a chlpu. Selektívna fototermolýza kontrolovane a trvalo tepelne deštruuje vlasový folikul.